De vereniging is van oudsher multicultureel en iedereen is bij ons welkom.

Volwassenen (man/vrouw), kinderen en andere enthousiastelingen ongeacht ras of etnische afkomst.

Boksen is en blijft de sport van het volk, dus is boksen voor iedereen en is dus iedereen welkom op onze school. Het huidige ledenbestand is zeer gevarieerd: van jong tot oud, autochtoon of allochtoon, dame of heer, jongen of meisje. Voor iedereen is plek. Nederlands is de voertaal

Toen de vereniging VBSK op 5 november 1935 werd opgericht als Vereniging tot Bescherming van het School Kind, had zij de volgende doelstellingen:

• bevordering van de harmonische ontwikkeling van de jeugd.
• bevordering van een goede en verantwoorde vrijetijdsbesteding voor tieners.
• organiseren van club-, vakantie- en andere vrijetijds-activiteiten.

Tegenwoordig zijn daar nog een aantal doelstellingen bijgekomen:

• Het trachten lid te worden en/of te blijven van die organisaties welke bevorderlijk zijn voor het gestelde doel, bijvoorbeeld de verenigingen Organisatie van Speeltuin- en en Kinderverenigingen Amsterdam (OSKA), Nederlandse Boks Bond (NBB), Bond Amsterdamse Amateur Muzikanten (BAAM) en dergelijke.
• Het verrichten van alle handelingen welke niet in strijd zijn met de wet, statuten en reglementen, welke aan het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.