Je kunt direct online lid worden door hieronder je gegevens in te vullen. Om bij ons te kunnen boksen, moet je lid zijn van de vereniging. Om lid te worden, dien je een aanmeldingsformulier met een kopie van je legitimatiebewijs in te leveren.

Bij minderjarigen is de handtekening van een ouder verplicht.

De vereniging behoudt zich het recht voor om een aanmelding voor toelating tot het lidmaatschap van de vereniging af te wijzen.

Het standaard lidmaatschap:
* gaat in vanaf eerste dag van de maand;
* voor huidige leden eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van de maand;
* is minimaal voor één jaar (niet volwassenen);
* wanneer een lid naar een hogere contributie gaat i.v.m. passeren leeftijdsgrens, dan gaat het nieuwe bedrag in op het moment dat het lidmaatschap weer verlengd wordt. Voorbeeld: ik wordt op 3 april 19 jaar en mijn lidmaatschap loopt t/m 31 juli, dan is vanaf 1 augustus mijn hogere contributie van toepassing.