Word nu lid!

Om bij ons te kunnen boksen, moet je lid zijn van onze vereniging.

De enige manier om dit te doen, is door hier je gegevens in te vullen.

Als je bent aangemeld, nadat je je gegevens hebt ingevuld, ontvang je een bevestigingsbewijs per e-mail met het verzoek om je legitimatie digitaal op te sturen.

Bij minderjarigen is tevens de goedkeuring van een van de ouders/verzorgers verplicht.

De vereniging behoudt zich het recht voor om een aanmelding voor toelating tot het lidmaatschap van onze vereniging af te wijzen.

Het lidmaatschap

  • gaat in vanaf eerste dag van de eerstvolgende maand;
  • eindigt voor huidige leden op de laatste dag van de maand;
  • is minimaal voor één jaar (enkel voor volwassenen bestaat er een halfjaarlidmaatschap);
  • verandert wanneer een lid een bepaalde leeftijdsgrens passeert en hierdoor in een andere categorie terecht komt. Het nieuwe bedrag gaat in op het moment dat het lidmaatschap opnieuw verlengd wordt (automatisch). Voorbeeld: ik word op 3 april 19 jaar en mijn lidmaatschap loopt t/m 31 juli, dan is vanaf 1 augustus mijn hogere contributie van toepassing.

Uitsluitend schriftelijk (per e-mail of brief) kan opgezegd worden uiterlijk vier weken vóór de automatische verlengingsdatum.

Het lidmaatschap wordt verlengd met eenzelfde periode als de daaraan voorgaande lidmaatschapsperiode, tenzij het lidmaatschap tijdig is opgezegd. Je kunt ook zelf aangeven als je je lidmaatschap wilt verlengen, bijvoorbeeld doordat je na afloop van de voorgaande lidmaatschapsperiode gebruik blijft maken van de faciliteiten van de vereniging. Ook dan zal het lidmaatschap voor eenzelfde periode worden verlengd.

Indien je lidmaatschap automatisch verlengd is, maar je de verlenging niet wenst voort te zetten, dan kan onder de volgende voorwaarden het lidmaatschap met terugwerkende kracht tot aanvang van de verlenging beëindigd worden als:

  • je géén gebruik hebt gemaakt van de faciliteiten van de vereniging in de periode na verlenging;
  • je de opzegging alsnog schriftelijk aan de ledenadministratie hebt gedaan;
  • je de opzegging binnen één maand na aanvang van het nieuwe lidmaatschap gedaan hebt;
  • je éénmalig € 35,- euro aan administratiekosten hebt betaald aan de vereniging,

Bij tussentijdse opzegging vindt er géén teruggave van het (resterende) abonnementsgeld plaats.

 

Voorwaarden

Je kunt hier alle (huis)regels van de VBSK terug lezen.