Er kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail of brief) worden opgezegd, uiterlijk vier weken vóór de automatische verlengingsdatum van het lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt verlengd met eenzelfde periode als de daaraan voorgaande lidmaatschapsperiode, tenzij het lidmaatschap tijdig is opgezegd. Je kunt ook zelf aangeven als je je lidmaatschap wilt verlengen, bijvoorbeeld doordat je na afloop van de voorgaande lidmaatschapsperiode gebruik blijft maken van de faciliteiten van de vereniging. Ook dan zal het lidmaatschap voor eenzelfde periode worden verlengd.

Wanneer je het lidmaatschap bij de eerste of volgende verlenging niet wenst voort te zetten, en:
* je geen gebruik hebt gemaakt van de faciliteiten van de vereniging in de periode na verlenging;
* je de opzegging alsnog schriftelijk aan de ledenadministratie hebt gedaan;
* je de opzegging binnen één maand na aanvang van het nieuwe lidmaatschap gedaan hebt;
*je éénmalig € 35,- euro aan administratiekosten hebt betaald aan de vereniging,
dan kan op jouw verzoek het lidmaatschap met terugwerkende kracht tot aanvang van de verlenging worden beëindigd.

Bij tussentijdse opzegging vindt er géén teruggave van het (resterende) abonnementsgeld plaats.